header
O nas
Zarządzam nieruchomościami od 1992 r.. jestem osobą energiczną, doświadczoną, otwartą na nowości i ludzi.( przez kilkanaście lat zarządzałam małą spółdzielnią mieszkaniową, która była bardziej podobna do wspólnoty, gdzie cała odpowiedzialność za pracę spoczywała na Prezesie spółdzielni.( dlatego też jestem przyzwyczajona do odpowiedzialności i załatwiania wszelkich spraw osobiście). Zajmę się wszystkimi sprawami wspólnot. Zarządzam z myślą o kliencie, solidnie i racjonalnie. Oferuję swoą wiedzę i zaangażowanie. Kładzę nacisk na rzetelne i profesjonalne prowadzenie interesów klientów w związku z zarządzaniem ich lokalami mieszkalnymi, biurowymi czy usługowo-handlowymi.

Zakres działalności
Właściciel firmy kładzie nacisk na bezpośrednią współpracę i częste osobiste kontakty z właścicielami i najemcami obiektów, również w okresach pomiędzy zebraniami. Zatrudniam księgową, a w kwestiach prawnych i podatkowych współpracuję z kancelarią prawną i biurem doradztwa podatkowego.

I. Obsługa administracyjno-księgowa obiektów:
 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych
 • prowadzenie okresowych odczytów wodomierzy zainstalowanych w budynkach i lokalach mieszkalnych
 • pozyskiwanie nowych najemców lokali mieszkalnych i użytkowych
 • prowadzenie księgowości finansowej dla nieruchomości
 • prowadzenie obsługi finansowo- księgowej z tytułu bieżącego utrzymania budynku
 • kontrolowanie terminów i prawidłowości wpłat
 • rozliczanie zużycia mediów
 • prowadzenie rozliczeń dla poszczególnych lokali
II. Czynności prawne:
 • zawieranie umów o świadczeniu usług oraz umów najmu z jednostkami organizacyjnymi i osobami fizycznymi w zakresie prowadzonej działalności
 • zawieranie umów dotyczących ubezpieczenia budynku
 • występowanie przed sądami i organami ścigania w zakresie działalności zleconej
 • prowadzenie spraw związanych z pozwoleniem na umieszczenie reklam i tablic informacyjnych na terenie administrowanej posesji
III. Utrzymywanie porządku i czystości:
 • bieżący wywóz śmieci
 • utrzymywanie czystości wewnątrz budynku i na terenie posesji
 • utrzymywanie zieleni
 • deratyzacja budynku
IV. Techniczna obsługa nieruchomości:
 • bieżąca kontrola stanu technicznego budynków
 • bieżąca konserwacja i naprawy
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • wykonywanie przeglądów rocznych i pięcioletnich w e własnym zakresie
 • przygotowanie zakresu prac remontowych i modernizacyjnych
 • zlecanie i nadzór prac remontowych
Zarządzanie nieruchomościami - Elżbieta Wojciechowska