header
Moja Oferta
Moja firma pomoże w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami wspólnymi i budynkami. Posiadam licencje zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz uprawnienia budowlane.

1. W zaleśności od oczekiwań dzialam jako:
 • zarząd powierzony
 • administrator
 • zarząd tzw. Kodeksowy
2. W zależnosci od oczekiwań proponuję:
 • zarządzanie nieruchomościami wspólnymi
 • administrowanie nieruchomościami wspolnymi
 • obsługę nieruchomości komercyjnych
W ramach usług oferuję wykonywanie czynności z zakresu zarządzania, administrowania i finansowo-księgową.

1. Prowadzenie księgowości związanej z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem nieruchomości.
2. Regulowanie zobowiazań wobec dostawców i mediów.
3. Kontrolowanie terminów i prawidlowości wpłat.
4. Podejmowanie działań w zakresie windykacji.
5. Analizowanie i kalkulowanie bieżących kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych.
6. Przygotowanie i zawieranie umów w imieniu wspólnoty zwiazanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnych.
7. Przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i gospodarki funduszem remontowym.
8. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynkach, garażach i na terenie przyległym do nieruchomości.
9. Organizowanie i nadzór nad przebiegiem przeglądów technicznych wymaganych przez obowiazujące prawo.
10. Organizowanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych (przygotowanie dokumentacji, materialów, protokolów).

Reprezentacja wspólnoty:
 • przed organami administracji paśstwowej
 • przed organami administracji samorządowej
 • w stosunkach pomiędzy właścicielami
Obsługa prawna:
 • reprezentacja wspólnoty przed sąadami oraz organami egzekucyjnymi
 • opracowywanie uchwał oraz innych aktów normatywnych wspólnoty (regulamin, statut)
Obsługa bankowo-księgowa:
 • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządzania nieruchomościami wsólnymi
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytulu zaliczek i wpłat na media - pobieranie i windykacja dochodów z pozytków
 • przygotowanie projektu planu gospodarczego
Minimalizacja kosztów:
 • przejmowanie od Zarządu Wspólnoty tylko tych czynności, których on sam nie może wykonywać
 • ścisłą wspólpraca z Zarzadem Wspólnoty
 • współpraca z usługodawcami wiarygodnymi i niedrogimi
 • optymalny stan biura zarządcy
Zarządzanie nieruchomościami - Elżbieta Wojciechowska